Godziny otwarcia: pon-pt: 9:00 - 17:00

Napisz do nas sklep@databits24.pl
Zadzwoń do nas (22) 270 10 19

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest firma LEGALTECH Sp. z o.o. ul. Kreta 21, 78-520 Złocieniec, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000622017, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP:8992792125, REGON: 364651652 właściciel serwisu databits24.pl.

 
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem
e-mail: sklep@databits24.pl
lub
lisotownie: LEGALTECH Sp. z o.o. ul. Kreta 21, 78-520 Złocieniec.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

1. Cel przetwarzania - zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2Cel przetwarzania - Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3Cel przetwarzania - Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową 

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony cel - Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych

4Cel przetwarzania - Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5Cel przetwarzania - Prowadzenie statystyk

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony cel - Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności

6Cel przetwarzania - Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony cel - Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

7Cel przetwarzania - Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna - rt. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne iUstawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód

Prawnie uzasadniony cel - Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

8Cel przetwarzania - Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym  zapewnienie rozliczalności

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony cel - Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

 

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub do prawidłowego funkcjonowania działalności.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.